Ukážky z vydaných publikácií

Richard Koiš, Peter Mesároš - Právne minimum začínajúceho podnikateľa