Ukážky z vydaných publikácií

Miroslav Saniga - Podnikanie v súlade s prírodou