Ukážky z vydaných publikácií

Ján Košturiak - Kresťania a podnikanie