Púť kresťanských podnikateľov 2016 (3. ročník)
Púť kresťanských podnikateľov sa konala v nedeľu 25. septembra na pútnickom mieste Žilinskej diecézy v Rajeckej Lesnej v Bazilike narodenia Panny Márie. 
Púť kresťanských podnikateľov 2015 (2. ročník)
V sobotu 26. septembra 2015 sa na pútnickom mieste Skalka pri Trenčíne stretli kresťanskí podnikatelia z rôznych oblastí podnikania i z rôznych kútov Slovenska, aby spoločne slávili sv. omšu a tak poďakovali Bohu za všetky dobrá, ktorými ich v podnikaní požehnáva, prosili o silu a tiež odovzdávali svoje kríže a ťažkosti, ktoré nesú v osobnom i pracovnom živote.

Program začal prehliadkou kláštora benediktínov, kde žili aj sv. Andrej – Svorad a Beňadik, ktorí patria medzi prvých slovenských svätcov. Heslo benediktínov Ora et Labora (Modli sa a pracuj) je aktuálne aj v dnešnom svete, o to viac vo svete podnikania, kde je dôležité popri práci myslieť i na modlitbu. 

Sv. omšu celebroval Mons. Ladislav Stromček, generálny vikár Žilinskej diecézy, ktorý v homílií priblížil pohľad Svätého Otca Františka na súčasný svet globalizácie, kapitalizmu a sociálneho učenia Cirkvi. Litánie pokory na konci sv. omše, ktoré nám poslal jezuita páter Bernard Mišovič nám pripomenuli ako je dôležité pripodobňovať sa Kristovi v každodennom živote a odovzdávať mu i tie naše tienisté stránky a tak sa stále viac zjednocovať s Ním. Cesta do Nebeského Kráľovstva nie je široká ani ľahká, my však máme Toho, ktorý je našou oporou i posilou a to i v ťažkostiach nášho podnikania, pretože Bohu nie je nič nemožné - ani naše krízy, finančné problémy či ťažkosti so zamestnancami... V dôvere v Neho a s Ním to pôjde. 

Počas sv. omše nás hudobne sprevádzal mládežnícky spevokol ZBZ z Kysuckého Nového Mesta, za čo všetkým mladým ďakujeme.

Po sv. omši sme si vypočuli svedectvá ľudí, ktorí zažili rôzne situácie vo svojom podnikaní. Pán Ľubomír Plško, ktorý sa priamo podieľa na obnove pútnického miesta Skalka pri Trenčíne a je spoluzakladateľom neinvestičného fondu Beňadik nám porozprával o zrode myšlienky i práci a plánoch, ktoré sa na pútnickom mieste udiali a ešte udejú. Pán Plško pracuje ako riaditeľ firmy KONŠTRUKTA-Industry, a.s.v Trenčíne, ktorá sa zaoberá výrobno-vývojovou činnosťou v oblasti strojárstva viac http://www.kotaind.sk/sk/.

S ďalším svedectvo o živote s Bohom v podnikaní sa s nami podelil pán Ľubomír Klieštik, ktorý je majiteľom firmy na spracovanie kameňa v Čadci (http://www.kamenarstvo-kliestik.sk). O tom, ako Boh koná v jeho živote, o jeho starostlivosti, zázrakoch i upozorneniach si budete môcť čoskoro prečítať i v práve vychádzajúcej brožúrke z edície Prsteň a Klúč pod názvom Moja cesta. 

Pár slov zo svojho podnikateľského i osobného života nám povedala aj pani Ivana Tvrdovská, majiteľka cukrárenskej výroby v Štiavniku (http://www.tvrdovski.sk/). 

Po nej nás so sociálnou oblasťou a jej ťažkosťami v dnešnom svete oboznámila pani Anna Verešová, spoluzakladateľka a riaditeľka organizácie Áno pre život (http://anoprezivot.sk). 

Nakoniec sme všetci v príjemnej atmosfére spoločného stretnutia pokračovali v diskusii a vzájomnom spoznávaní sa pri občerstvení v Kultúrnom dome v Skalke nad Váhom. 

Všetkým účastníkom ďakujeme za ich účasť a tých, ktorí z akýchkoľvek príčin mohli prísť pozývame už teraz na 3. ročník Púte kresťanských podnikateľov, ktorý bude v roku 2016 na pútnickom mieste Rajecká Lesná. Termín nasledujúcej púte bude ako už tradične 26. nedeľa v cezročnom období. Či to bude nedeľa alebo sobota Vám včas oznámime, už teraz si však môžete dať do kalendára poznámku na víkend 24. – 25. 9. 2016.  

za organizačný tím Žaneta Šušoliaková


Fotogaléria z 2. ročníka Púte kresťanských podnikateľov


Púť kresťanských podnikateľov 2014 (1. ročník)
V nedeľu 28. septembra 2014 sa uskutočnila prvá púť kresťanských podnikateľov na pútnickom mieste v Bazilike Sedembolestnej Panny v Šaštíne - Stráže. Sv. omšu koncelebroval Mons. Ladislav Stromček, generálny vikár Žilinskej diecézy s koncelebrantmi vdp. Bernardom Mišovičom SJ a vdp. Branislavom Kožuchom, správcom Oravského centra mladých v Ústí nad priehradou. Veľká vďaka patrí spevokolu z Bánoviec nad Bebravou, ktorý dôstojene sprevádzal slávnostnú bohoslužbu. Po sv. omši sa v bazilike konala beseda na tému: Kresťanské hodnoty v podnikaní s hosťami - prof. Jánom Košturiakom (IPA Slovakia), Mons. Ladislavom Stromčekom, Štefanom Súkeníkom (Kinekus), Mariánom Beniačom (Ryba Žilina), Gabrielom Draveckým (GD Projekt), vdp. Bernardom Mišovičom SJ i moderátorka a zároveň podnikateľka Ivana Tvrdovská (Tvrdovskí s.r.o.). Záznam z besedy si môžete pozrieť nižšie. Sv. omše, besedy a následného agapé sa zúčastnilo okolo 200 podnikateľov z celého Slovenska. 

za organizačný tím Žaneta Šušoliaková

Video z Púte podnikateľov 2014


Beseda na tému Kresťanské hodnoty v podnikaní

Púť kresťanských podnikateľov

Nedeľa  28.09.2014 13:00-18:00

Miesto konania: Šaštín - Stráže, Bazilika Sedembolestnej Panny Márie