Konferencia Život a podnikanie 2015

Konferencia Život a podnikanie určená pre všetkých podnikateľov, ktorí hľadajú zmysel svojho podnikania v uplatňovaní kresťanských princípov, ale i tých, ktorí hľadajú odpoveď na otázku, či vôbec a ako začať s podnikaním...

Konferencia prebehla 14. júla 2015 vo veľkej sále Diecézneho centra,
v budove Biskupského úradu v Žiline, na Ulici Jána Kalinčiaka 1 v Žiline.

Záznam z konferencie

1. časť - Ján Košturiak, O. Michal Mária Kukuča OSB

 

2. časť - P. Bernard Mišovič SJ, Juraj Jordán Dovala

 

3. časť - vdp. Branislav Kožuch, Stanislav Kereškéni

 

4. časť - Denis Blaho, Štefan a Mária Súkeníkovci

 

Prezentácie z konferencie si môžete stiahnuť tu.


Obsah konferencie: