Edičný plán

Ročník 2017:
Ruženec v živote podnikateľa

Ročník 2016:
Podnikanie a rodina
Svedectvo - Ako sa môže dostať do rozporu podnikanie a rodina?
Sociálne podnikanie – mýtus alebo inovácia?

Ročník 2015:
Ján Košturiak: Kresťania a podnikanie
Miroslav Saniga: Podnikanie v súlade s prírodou - Ako sa učiť podnikať od manažérky prírody
Richard Koiš, Peter Mesároš: Právne minimum začínajúceho podnikateľa
Ivana Tvrdovská: Ako začať? Začať!
Ľubomír Klieštik: Moja cesta
Michal Mária Kukuča OSB: Osoba a podnikanie - Benedikt z Nursie a Karol Wojtyła pre podnikateľov
Juraj Jordán Dovala: Kamene života - Spiritualita práce a podnikania

Pripravujeme:

Prax ignaciánskej spirituality – praktická pomoc pri podnikaní 
Podnikanie podľa kresťanských zásad – existuje vôbec iné? Je to podnikanie? 
Kresťan podnikateľ, podnikanie ako služba 
Na čo sa dať v podnikaní pozor? 
Ako vytvoriť niečo výnimočné vo svete nadbytku? 
Od zamestnania k povolaniu 
Úcta k zákazníkovi 
Spravodlivá cena 
Človek nie je zdroj a práca tovar 
Lokálne podnikanie 
Hodnoty v podnikaní 
Finančné základy pre podnikateľa 
Organizácia malého podniku 
Vytvorenie podnikateľského modelu 
Sloboda v práci 
Využitie internetu v podnikaní 
Transformácia sveta a podnikania 
Nové technológie – ohrozenia a príležitosti 
Sociálny rozmer podnikania 
Vedenie ľudí 
Boh ako tichý spoločník 
Transparentné a zodpovedné podnikanie 
Reziliencia a prekonávanie kríz 
Zlyhanie ako príležitosť vidieť veci inak

a ďalšie

 

Vydavateľstvo si vyhradzuje právo na určenie poradia jednotlivých tém.
Presné názvy jednotlivých tém sa môžu zmeniť. 

Formát brožúr je 11 × 18,5 cm, rozsah cca 48 strán.