Publikácie edície Prsteň a kľúč

V publikáciách edície Prsteň a kľúč nájdete skúsenosti i svedectvá ľudí,
ktorí kráčajú po ceste podnikania ako Božieho plánu pre seba.
Viacerí z nich pripravujú užitočné témy z oblasti ekonomiky, práva, etiky... témy, ktoré by mali formovať, odborne pomáhať a zároveň viesť a posilňovať podnikateľov,
k tomu, aby podnikali podľa Božích zásad a kresťanských hodnôt. 

Sociálne podnikanie – mýtus alebo inovácia? od Anny Verešovej vyšla v septembri 2016.

Anna Verešová:
„Ako poslankyňa NR SR sa venujem prorodinnej a sociálnej politike, politike zamestnanosti zraniteľných skupín obyvateľstva; zasadzujem sa za zrovnoprávnenie financovania služieb vo verejnom záujme. Predkladám zákony, ktoré by zlepšili každodenný život obyčajným ľuďom. Ako opozičná poslankyňa si plním aj kontrolnú úlohu - dozerať na nakladanie s verejnými financiami a v neposlednom rade kontrolovať prácu našich ministrov pri prijímaní európskych rozhodnutí. Chcem zastupovať komunitu, ktorú dobre poznám a ktorá pozná mňa. S rovnakým nasadením, s akým som sa venovala svojmu povolaniu v prospech ľudí v núdzi, chcem sa venovať aj práci v parlamente. Stále je potrebné zápasiť za spravodlivosť vo verejnom živote.“

Svedectvo - Ako sa môže dostať do rozporu podnikanie a rodina? od Jany Strižencovej vyšla v auguste 2016.

Jana Strižencová:
Nemôžem povedať, že to, čo sme v rodine prežili, to všetko ma na svedomí naše podnikanie. Je pravda, že sme boli dlhé hodiny v práci a menej času sme mali na deti, ale myslím, že času bolo dosť, len sme ho nie veľmi užitočne využívali. Hlavne sme nevedeli, že čas je darom od Boha. Aj to, že sme začali podnikať, je preto, aby sme mohli zabezpečiť rodinu. A teda aj deti. Robili sme všetko pre to, aby sme mohli byť samostatní od pomoci rodičov, aby sme si mohli kúpiť byt, alebo postaviť dom. A vďaka podnikaniu sa nám podarilo postarať sa materiálne o rodinu. Aj to, aby sme vedeli pracovať a fungovať vo vlastnej firme, sme sa museli učiť za chodu. Učili sme sa účtovníctvo, predávať, komunikovať so zákazníkmi, komunikovať so zamestnancami. To všetko sme sa museli učiť, a myslím, že sa ešte stále máme čo učiť. Ani vychovávať naše deti nás nikto neučil, aj to sme sa učili počas života s nimi. A mysleli sme si, že to, ako nás vychovávali rodičia, bolo to najlepšie, ale ani to nemusí byť pravda. Ale venovali sme im čas, starali sme sa o nich, hrali sme sa spolu, chodili sme na výlety a dovolenky. Chceli sme im vštepiť úctu k ľuďom, k prírode. Dať im pocítiť, že ich ľúbime a nikdy a za žiadnych okolností ich milovať neprestaneme. Ale myslím že to, čo sme prežili, ale aj čo prežívame, je cesta k zrelosti. A ešte stále je to cesta, a na ceste sem tam aj zablúdime.

Podnikanie a rodina od manželov Súkeníkovcov vyšla v marci 2016.

Štefan a Mária Súkenikovci:
Táto brožúrka je vyjadrením našej spoločnej chvály a vďaky Pánu Bohu. ON nielen zasial semienko nášho povolania k manželstvu, rodičovstvu a podnikaniu, ale každý deň znova posiela dôkazy Jeho Lásky voči nám a voči ľuďom, ktorých posiela do nášho života. Uvedomujeme si, koľko Dobra sme z Božích rúk dostali a to nás pobáda k tomu, aby sme sa o to všetko delili s ostatnými.“
Publikácia Kamene života s podnadpisom Spiritualita práce a podnikania od Juraja Jordána Dovalu vychádza v januári 2016.

Juraj Jordán Dovala:
„Pokúsim sa v tejto knižke priblížiť spirituálny základ ľudskej činnosti a podnikania, ktoré vychádzajú z biblického kontextu. Teológovia už kedysi dávno pochopili, že Biblia je vlastne „manuál na život“. A je to nemenná pravda. Preto, keď budeme jej princípy aplikovať v praxi, každú ľudskú činnosť zušľachtíme a pozdvihneme bližšie k nášmu Stvoriteľovi. Práca a podnikanie sa tak stanú modlitbou, vnútornou piesňou, ktorá dá nášmu životu vyšší zmysel. Začnime chápať podnikanie ako cestu osobného duchovného rastu, ako iniciáciu, ako možnosť hlbšie vrásť do Božieho základu. Nezmysel? Poďme na to, dobrodružstvo začína.“
Publikácia Osoba a podnikanie s podtitulom Benedikt z Nursie a Karol Wojtyła pre podnikateľov od Michala Mária Kukuču vychádza v decembri 2015.

Michal Mária Kukuča OSB:
„Krátky, no hutný text, ktorý drží čitateľ v rukách, je snahou poukázať na prítomnosť orientácie na ľudskú osobu v kresťanskej tradícii, najmä prostredníctvom diela dvoch svätých: sv. Benedikta z Nursie, patriarchu a zákonodarcu západného mníšstva, patróna Európy, a sv. Jána Pavla II., veľkého pápeža, ale tiež významného filozofa a mysliteľa. Hodnota osoby je spojivom celého diela a snahou autora je upriamiť pozornosť na mimoriadny a univerzálny význam tejto hodnoty v kresťanstve a aplikovať tento poznatok v oblasti podnikateľskej činnosti.“
Publikácia Moja cesta od Ľubomíra Klieštika vyšla v novembri 2015.

Ľubomír Klieštik:
„Môj príbeh je o tom, ako som našiel svoj cieľ. Cieľ, ktorý chcem dosiahnuť, ale ešte k nemu musím prejsť časť cesty. Cesta, ktorá je za mnou je cestou úspechov, rastu, pýchy, pádov, víťazstiev a sklamaní, ale aj dobrodružstva, radosti a skúsenosti s naším pánom Ježišom Kristom. Vitajte v mojom príbehu. Ak vám bude na povzbudenie, tak moje písanie malo zmysel a bude pre mňa cťou Vás obohatiť mojím príbehom, aj keď seba považujem za malého, ktorý sa stále potrebuje učiť pokore, manželstvu, otcovstvu a podnikaniu v duchu Ježišovej lásky.“

Publikácia Ako začať? Začať! od Ivany Tvrdovskej vychádza v marci 2015.

Ivana Tvrdovská:

„Pán sa na mňa pozrel, nechápavo pokrútil hlavou, ešte raz sa pozrel na moju sieťku na hlave a zásteru ofŕkanú čokoládou. Asi som vyzerala trochu ináč ako človek, ktorý sa vyzná v pojmoch z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, či požiarnej ochrany. „Pani, neurazte sa, ale vy ste takto dopadli?“ – s ľútosťou nado mnou zabedákal neznámy pán. „Ako?“ – s úsmevom som sa ho spýtala, nakoľko som už tušila čo bude nasledovať. „Ako kuchárka...“, - odpovedal. „Mladý pán, dovoľte aby som sa predstavila. Volám sa Tvrdovská a som majiteľkou tejto cukrárskej firmy. Tu je moja vizitka, keby ste zase niečo potrebovali vy.“ – zhodou okolností som v zástere mala vizitku, ktorú som mu s úsmevom podala. Pán sa pozrel na mňa, na vizitku, opäť na mňa, na vizitku, niečo zamrmlal o tituloch a s tichým: „Prepáčte, nevedel som. Prepáčte, je mi ľúto. Tešilo ma. Dovidenia!“ – odišiel. --- Musím priznať, svoje vzdelanie som zobrala z opačného konca. Po absolvovaní základnej a strednej školy so samými jednotkami, s vysokoškolským diplomom, pedagogickým minimom, doktorátom, osvedčeniami autorizovaného bezpečnostného technika a požiarneho technika..., som si „urobila“ výučný list na remeslo „cukrár“ (jednak mi to legislatíva „prikazovala“, zároveň som profesionálkou v odbore). Týmto prístupom som určite získala na exkluzivite – cukrárka, či doktorka filozofie? Pri osobnom jednaní s veľkou väčšinou zákazníkov musím opisovať svoju životnú cestu. Ale vnímam z okolia, že nie som jediná, ktorá postúpila takúto ozdravujúcu kúru smerom nadol, k podnikateľskej Zemi, od ktorej sa začína písať história poctivého podnikania. Dnes, keď s kolegyňou, tiež inžinierkou, zamúčené pracujeme v cukrárskej prevádzke, zo žartu si neraz povieme, že sme sa mali lepšie učiť.  “

Publikácia Právne minimum začínajúceho podnikateľa dvojice autorov Richarda Koiša a Petra Mesároša vychádza vo februári 2015.

Snahou autorov je voviesť záujemcov o osamostatnenie sa a prevzatie zodpovednosti za svoju ekonomickú činnosť a produktivitu do problematiky nevyhnutných právnych poznatkov, predstaviť základné formy podnikania a rozdiely medzi nimi. Tiež čitateľom priblížujú problematiku daňového práva a možnosti ochrany nápadov, myšlienok a riešení, ktoré sú často základom a podstatou rozhodnutia jednotlivcov zanechať pokojný a bezstarostný život zamestnanca.


Publikácia Podnikanie v súlade s prírodou s podnadpisom Ako sa učiť podnikať od manažérky prírody… od Miroslava Sanigu vyšla v januári 2015.

Miroslav Saniga:
„Miliardy rokov trvajúca evolúcia života na Zemi, uskutočňujúca sa výlučne v réžii samotnej prírody, je dostatočným dôkazom o jej neuveriteľných schopnostiach a nenahraditeľnosti pri riadení svojich systémov. Príroda sama vo svojom evolučnom vývoji sa osvedčila ako najlepšia režisérka, scenáristka i manažérka svojich ekosystémov a z tejto výsostnej pozície by ju nemalo násilím vytláčať nijaké z jej stvorení. Aj človek, hoci je nositeľom najvyššie organizovanej hmoty na planéte Zem, by sa mal ako každý jeden z mnohomiliónového súboru živočíšnych a rastlinných aktérov na zemeguli podriadiť režisérke prírode a konať výlučne podľa ňou napísaného scenára... “

Kresťania a podnikanie od prof. Jána Košturiaka, zakladateľa projektu Podnikateľská univerzita je úvodnou z edície  PRSTEŇ A KĽÚČ. Vydaná bola v roku 2014.

Ján Košturiak:
Touto malou knižkou vás chcem pozvať na cestu premýšľania
o tom, prečo sme prišli na tento svet a čo by sme mali na ňom vykonať. Sme podnikatelia, každý
z nás ma prsteň a kľúč od Pána k spravovaniu časti jeho kráľovstva na tejto zemi. Rámec pre naše podnikanie nám dávajú vzťahy – k Bohu nad nami, k sebe samému a k ľuďom a veciam okolo nás. Budeme radi, ak sa pridáte do nášho spoločenstva, ktoré sa rozhodlo pripravovať brožúrky o podnikaní s kresťanskými hodnotami, stretávať sa a vzájomne sa posiľňovať na tejto ceste.“ Projekty vydavateľstva Alfa a Omega